De twee Zutphense cardiologen Tans en Al
Windy zijn op 29 december 2006 door voorzieningenrechter mr G.
Vrieze te Zutphen veroordeeld om verder te praten met hun door een
spierziekte getroffen collega Westendorp. Op grond dat Westendorp
al meer dan een jaar grotendeels arbeidsongeschikt was en
lichaamskracht vereisende handelingen, hartcatheterisaties en
pacemaker-installaties niet meer kon verrichten, hadden zijn twee
collega’s geconstateerd dat hun maatschap per 1 januari a.s.
automatisch ontbonden was. Maar volgens de voorzieningenrechter
verplicht hun contract hen ook om eerst serieus te onderzoeken wat
Westendorp dan nog wel kan.

Intussen is daar nog bijgekomen dat de
Gelre ziekenhuizen die de maten toelaten om daar te werken, eerst
Westendorp geen spoed-en nachtdiensten meer toevertrouwden en
daarna onbekwaam achtten om volwaardig cardioloog te zijn.
Aanvankelijk baseerden de ziekenhuizen zich voor hun stelling dat
er voor Westendorp geen plaats meer was, alleen op de ontbinding
van de maatschap en feit dat Westendorp geen collega’s meer
had die met hem wilden samenwerken. Maar daarvoor is door de
opdracht van de rechter aan de beide andere maten nu voorlopig de
grond weggevallen.

Na de Kort Geding-dagvaarding heeft het
ziekenhuis alsnog zelfstandig geconstateerd dat Westendorp de
bekwaamheid mist om als volwaardig cardioloog in het ziekenhuis te
werken. Tijdens het kort geding op 21 december jl. was net bekend
geworden dat het ziekenhuis daarom aan Westendorp met ingang van
het nieuwe jaar de toelating had opgezegd. Dat geeft de maten
alsnog de gelegenheid om op die nieuwe grond van verdere
samenwerking met Westendorp af te zien; een gesprek tussen de maten
heeft dan geen zin meer. Het vonnis laat zich echter niet uit over
die nieuwe situatie, waarin Westendorp ‘van het kastje naar
de muur’ gestuurd zou kunnen worden. De rechter geeft
Westendorp de mogelijkheid om als hij wil het ziekenhuis een kort
geding aan te doen over de opvatting dat hij niet bekwaam meer is;
het zou volgens de rechter unfair zijn om zijn claim jegens de
maten nu af te wijzen onder verwijzing naar het nieuwe zelfstandige
standpunt van het ziekenhuis, terwijl het ziekenhuis zich tot voor
kort nog achter de maten verschool.

Bron: Rechtbank Zutphen