(Persbericht) Woerden, 8 februari 2011, Het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis uit Woerden gaat InfoReports iPresto inzetten om beter te kunnen sturen op de prestatie-indicatoren van Zichtbare Zorg en IGZ. Het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis streeft naar een bovengemiddeld kwaliteitsniveau op de diverse interne- en externe kwaliteitsindicatoren. Met iPresto kan het ziekenhuis de geleverde kwaliteit van zorg beter gaan verwerken en analyseren. Fred Westerink, Business Intelligence Consultant over prestatie-indicatoren: à¢â‚¬Å“Belangrijk voor onze interne kwaliteitssturing en rapportage naar externe instanties en belangstellenden zoals patiënten, verzekeraars en de persà¢â‚¬.

Het berekenen en publiceren van de prestatie-indicatoren is een arbeidsintensieve klus. En met het toenemen van het aantal indicatorensets, zal de hoeveelheid werk en complexiteit in de toekomst alleen nog maar toenemen. Ook bij het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis in Woerden ervoer men deze situatie en besloot men tijdig op te zoek gaan naar een goede oplossing. Deze oplossing werd uiteindelijk gevonden in iPresto, het in 2010 gelanceerde kwaliteitssysteem van InfoReports. à¢â‚¬Å“Volgens ons is er maar à©à©n compleet systeem op het gebied van kwaliteitsinformatie, wij hebben geen ander pakket gezien met dezelfde functionaliteitenà¢â‚¬ aldus Fred Westerink.

Publiceren en analyseren in à©à©n omgeving
Het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis wil voor 15 april a.s. alle indicatoren die verplicht moeten worden aangeleverd volgens het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording Zorg (JMV) via iPresto beschikbaar krijgen. Dit betreft in totaal 65 verschillende indicatorensets. Eind juni worden de 23 overige niet verplichte sets via iPresto opgeleverd. Het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis kan zelf bepalen welke indicatoren voorrang krijgen in het proces. De prestatie-indicatoren worden berekend met iPresto en vervolgens gepubliceerd op verschillende niveaus: setniveau, indicatorniveau en detailniveau. Naast het berekenen en intern publiceren van de indicatorscore kan de indicator ook geanalyseerd worden. iPresto biedt verschillende analysemogelijkheden zoals: interne- en externe normvergelijking, trend van de indicatorscore ten opzichte van voorgaande jaren en de mogelijkheid om de gegevens op meerdere organisatieniveaus te accorderen. Doordat de gegevens op patiëntniveau beschikbaar worden gemaakt, kan het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis alle ontwikkelingen op detailniveau het hele jaar door volgen. Dit zorgt ervoor dat ze tijdig kunnen bijsturen als blijkt dat de kwaliteit van de geleverde zorg niet voldoet aan de gestelde eisen.

à¢â‚¬Å“iPresto gaat ons veel werk uit handen nemenà¢â‚¬
Onderdeel van de overeenkomst is natuurlijk ook dat InfoReports zorgt voor het bijhouden van het jaarlijks onderhoud aan de indicatorensets. Dat betekent dat het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis zich niet meer druk hoeft te maken, over gewijzigde en nieuw toegevoegde sets. Fred Westerink noemt de garantie van InfoReports over het jaarlijks onderhoud van de sets een groot pluspunt en verwacht dat dit het ziekenhuis veel werk uit handen zal nemen.

Zuwe Hofpoort ziekenhuis
Het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis heeft een belangrijke regionale functie in Woerden en omgeving. Het Hofpoort Ziekenhuis staat voor professionele medisch specialistische zorg, klinische zorg (262 bedden), poliklinische zorg en dagbehandeling. Ook biedt het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis 24 uur per dag spoedeisende hulp. Het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis biedt patiënten een professionele omgeving met moderne faciliteiten. Patiënten kunnen rekenen op duidelijk herkenbare en bereikbare zorg voor iedereen. Voor specifieke expertise werkt het ziekenhuis nauw samen met andere medische centra in de regio (o.a. UMCU). Het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis is een ondernemende organisatie die (markt)kansen benut, initiatief neemt en inspeelt op behoeften van patiënten. Bron: www.zuwe.nl

InfoReports Business Intelligence
Ziekenhuizen hebben tegenwoordig actuele informatie nodig om goede afspraken te kunnen maken met zorgverzekeraars, hun prestatie-indicatoren in beeld te brengen en om te kunnen concurreren in de markt. Echter door de enorme hoeveelheid opgeslagen informatie is het moeilijk om het overzicht te bewaren. InfoReports helpt haar klanten de bestuurbaarheid te vergroten van hun organisatie zodat ze zich kunnen richten op rendement, kwaliteit en veiligheid. Dit bestaat uit het verzamelen en presenteren van gegevens en deze omzetten in relevante informatie. InfoReports heeft als geen ander inzicht in de zorgsector. Alle medewerkers beschikken over in de praktijk opgedane branchespecifieke kennis (en ervaring) die hen helpt bij het ontwerpen en ontwikkelen van vernieuwende, functionele en betrouwbare informatiesystemen. Daarbij staat de wens van de klant altijd centraal. InfoReports beschikt over een pragmatische, slagvaardige instelling (´it must work‘˜). Hierdoor beschikken haar klanten altijd over een rapportagesysteem dat voldoet aan de eisen van deze tijd en aansluit bij hun eigen wensen.
www.inforeports.nl