Onderzoeker ir. Sander Goossens van de TU Delft heeft een methode ontwikkeld om het zwaartekrachtsveld van de Maan nauwkeuriger in kaart te brengen. Goossens promoveert op woensdag 18 mei op dit onderwerp.

De Maan draait precies net zo snel om zijn as als dat hij om de Aarde draait. Hierdoor zien we vanaf de Aarde steeds dezelfde kant van de Maan en dat is soms lastig. Het levert bijvoorbeeld ernstige beperkingen op als men vanaf de Aarde een satelliet om de Maan wil volgen; er is immers geen communicatie mogelijk als de satelliet over de achterkant vliegt.

Hetzelfde fenomeen beperkt ook de bepaling van het zwaartekrachtsveld van de Maan, wat normaal prima zou kunnen gebeuren aan de hand van vluchtdata van satellieten. De bepaling van het zwaartekrachtsveld van de Maan is interessant omdat het ons meer kan vertellen over het ontstaan van de Maan. De heersende theorie is op dit moment dat hij is gevormd na de inslag op Aarde van een enorme planeet (van de grootte Mars) kort nadat de Aarde was ontstaan.

Sander Goossens heeft een alternatieve methode ontwikkeld om het zwaartekrachtsveld van de Maan nauwkeuriger te bepalen. Dit blijkt te kunnen door kleine variaties van dat veld aan de voorkant van de Maan, nader te analyseren. Van de voorkant zijn al veel meetgegevens beschikbaar, onder meer van de Lunar Prospector-missie.

De methode van Goossens blijkt in principe zeer bruikbaar, ook bij de Aarde en andere hemellichamen. Tegelijkertijd concludeert de Delftse onderzoeker dat de huidige gegevens nog niet toereikend zijn voor een daadwerkelijke validatie van de oplossingen. Hiervoor zijn nog meer, onafhankelijke meetgegevens, van de voorzijde van de Maan nodig om het zwaartekrachtsveld nauwkeuriger in kaart te brengen.

bron:TU Delft