Op de tweede stakingsdag bij
vleeswarenfabrikant Zwanenberg diende vrijdag het kort geding dat
het bedrijf heeft aangespannen tegen de vakbonden FNV en CNV. De
voorzieningenrechter heeft bepaald dat de vakbonden FNV en CNV
medewerkers van Zwanenberg en door Zwanenberg aan te wijzen derden
toe moeten laten tot de fabriek.

De vakbonden mogen niet – anders dan
door oproeping tot staking – verhinderen dat deze medewerkers
en derden de aanwezige halffabricaten af kunnen fabriceren en het
nodige kunnen doen om te vermijden dat producten die al in de
productie zijn, bederven. De voorzieningenrechter gebiedt de
vakbonden ook om hun leden te verzoeken dienovereenkomstig te
handelen.

Bron: Rechtbank Utrecht