ProRail heeft een speciaal zwanenlint
geplaatst op de trajecten Haarlem-Lisse en Hoorn-Zaandam. Zwanen
schrikken van het wapperende lint en vliegen daardoor sneller
omhoog, over de bovenleiding heen. Zo raken zij niet meer verstrikt
in de bovenleiding en is de kans veel kleiner dat zij tegen een
naderende trein botsen. Vlakbij de constructie zijn, waar mogelijk,
tegelijkertijd knotwilgen gepland. Na circa drie jaar zijn de
knotwilgen groot genoeg om de functie van de linten over te
nemen.

De linten zijn in de zomer van 2006 op het
traject Hoorn-Zaandam geplaatst. Op de locaties waar de linten zijn
geplaatst zijn sindsdien nauwelijks aanrijdingen met zwanen meer
geweest. In maart van dit jaar zijn de linten ook op het traject
Haarlem-Lisse geplaatst. Op het traject Zaandam-Hoorn en
Haarlem-Lisse waren zwanen al een aantal jaren een belangrijke
oorzaak van aanrijdingen. De zwanenpopulatie neemt steeds verder
toe, onder andere door de klimaatsverandering. Zwanen zoeken de
sloten naast het spoor op omdat het daar rustig is. In het voorjaar
vliegen zwanen, op zoek naar hun partner, soms onder de
bovenleiding door. Daarnaast zijn er diverse plekken waar jonge
zwanen (rond september) leren vliegen. Op hun route van en naar het
water vlogen ze vlak onder de bovenleiding door. Het plaatsen van
knotwilgen is een effectieve maatregel om te voorkomen dat zwanen
onder de bovenleiding doorvliegen. Het duurt echter drie jaar
voordat de wilgen volgroeid zijn. Een medewerker van ProRail heeft
daarom nagedacht over een tussentijdse oplossing, dat is het
zwanenlint geworden.

Hoe zit de constructie eruit?

De linten zijn verwerkt in een scherm van
zo’n 55 meter lang. Het scherm bestaat uit houten palen van
zo’n 4,5 meter hoog. Tussen de palen zijn in vier horizontale
banen schriklinten gespannen van kunststof, waarin staaldraad is
verwerkt.

Locaties van de zwanenlinten

Op het traject Hoorn-Zaandam zijn de
schermen op zes locaties geplaatst: op een locatie ten zuiden van
Oosthuizen, op twee locaties tussen Schardam en Oosthuizen en op
drie locaties tussen Zaandam en Purmerend. In maart zijn de
zwanenlinten ook geplaatst op het traject Haarlem-Lisse: op vier
locaties tussen Hillegom en Lisse en op een locatie iets ten
noorden van Bennebroek. Eén scherm met zwanenlint is
geplaatst op de brug over het Veenenburg-Elsbroekkanaal.

bron:ProRail