Vanwege een schrikbarende toename van het aantal gevallen van zware ondervoeding in Niger breidt de internationale hulporganisatie Artsen zonder Grenzen (AzG) haar behandelcapaciteit in de zwaarst getroffen gebieden sterk uit. De teams behandelen nu al een voor deze tijd van het jaar ongekend aantal ondervoede kinderen. Bovendien gaat de toch al zorgelijke situatie snel verder achteruit. AzG roept andere hulporganisaties op in actie te komen.  

Sinds afgelopen januari heeft AzG in haar centrum voor therapeutische voeding in de zuidelijke stad Maradi, meer dan 3.000 zwaar ondervoede kinderen behandeld. Het aantal opnamen is driemaal zo hoog als in voorgaande jaren. Als er niets wordt ondernomen zal de algehele voedselsituatie van de mensen in het gebied alleen nog verder verslechteren.  
 
Vanwege de grote toestroom van patiënten heeft AzG in Maradi een tweede centrum voor therapeutische voeding geopend. In de regio Tahoua komt nog een derde centrum. Half mei zal AzG over 500 extra bedden beschikken voor de ernstigste gevallen van ondervoeding. Bovendien zet de organisatie een netwerk van 13 gezondheidsposten op voor medische begeleiding en aanvullende voeding voor kinderen die minder ernstig ondervoed zijn.  
 
AzG breidt haar programma's uit om de crisis het hoofd te kunnen bieden. In 2005 verwacht de organisatie via haar voedingscentra en gezondheidsposten 20.000 ernstig ondervoede kinderen te behandelen. Verder zullen teams 850 ton voedsel distribueren onder de gezinnen van de kinderen die worden behandeld door haar medische teams. De eerste 40 ton zijn op maandag 18 april 2005 in de hoofdstad van Niger, Niamey gearriveerd. 
 
Om een beter beeld te krijgen van de behoefte aan hulp doet AzG in de regio's Maradi en Tahoua onderzoek naar de voedselsituatie. AzG roept andere hulporganisaties op om onmiddellijk te beginnen met de bestrijding van de reeds bestaande voedselcrisis. De hulpverlening van AzG aan ondervoede kinderen en kwetsbare gezinnen heeft alleen zin als in de getroffen gebieden zo snel mogelijk algemene voedselprogramma's worden opgestart.  
 
bron:AZG