Bussum, 8 maart 2005 - Vandaag is een zwarte dag voor de ruim 1400
mensen die wachten op een donororgaan. Zij hadden gehoopt dat er
vandaag eindelijk zicht zou komen op een groei van het aantal
orgaandonoren en een verkorting van de wachttijd voor een
transplantatie.

Nierstichting Nederland en Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN)
zijn verbouwereerd dat het Actief DonorRegistratie (ADR)-systeem het
vandaag niet heeft gehaald in de Tweede Kamer. 'Wij zijn ook diep
teleurgesteld dat een deel van de Kamer zich daarmee niet aan een
eerdere belofte heeft gehouden, namelijk: een ander registratiesysteem
wanneer het in 1998 ingevoerde systeem niet tot een verbetering zou
leiden', aldus Paul Beerkens, algemeen directeur van de Nierstichting.
In plaats van een verbetering, nam de afgelopen 6 jaren het tekort aan
orgaandonoren verder toe en groeide de wachttijd voor bijvoorbeeld
nierpatiënten van 2,5 tot 4,5 jaar en overlijden er jaarlijks onnodig
ruim 200 patiënten.   
 
De ruim 1400 patiënten die wachten op een donororgaan, hun families en
de Nierstichting en NVN zijn verbitterd over het gemak waarmee een
meerderheid van de Kamer de verwachte positieve effecten van het
ADR-systeem ongefundeerd terzijde heeft geschoven. Samen met een groot
aantal andere organisaties op het gebied van orgaantransplantatie
hadden de Nierstichting en de NVN het voorstel voor het ADR-systeem
gedaan - een 100% registratiesysteem, waarbij van iedere volwassen
Nederlander bekend is of hij/zij donor wil zijn of niet en waarbij de
keuzevrijheid van iedereen onaangetast blijft. NIPO-onderzoek heeft
aangetoond dat er groot draagvlak onder de Nederlanders voor dit
systeem is.   
 
Minister Hoogervorst heeft zich wel van een heel slechte kant laten
zien. In plaats van constructief mee te denken over het wegnemen van
mogelijke tekortkomingen van het nieuwe systeem, heeft hij niets anders
gedaan dan een streep halen door alle voorstellen om de huidige
situatie te verbeteren. Hij negeerde de positieve effecten van het
ADR-systeem en blies zonder onderbouwing de kosten en de mogelijke
nadelen tot buitenproportionele omvang op. 'Door het besluit van de
Kamer zijn we aangewezen op het voorstel van de Minister, waarvan nu al
bekend is dat het weinig meer orgaandonaties zal gaan opleveren', zegt
Paul Beerkens, algemeen directeur van de Nierstichting. 'Het was voor
ons nu of nooit. Helaas wordt het na vandaag voorlopig nooit meer nu.'
 

Bron: Nierstichting Nederland