Op zaterdag 13 mei vond in Amsterdam een seminar plaats voor zwarte vakbondsleden uit Nederland, België en Engeland. Het seminar werd georganiseerd door EARN, een werkgroep van zwarte kaderleden van verschillende FNV-bonden, naar aanleiding van het vorige week verschenen (mede door EARN uitgevoerde) onderzoek "Gediscrimineerd op de werkvloer en dan ...?". Het onderzoek toont aan dat klagen over racisme op de werkvloer weinig resultaat heeft. In de meeste gevallen geldt: "baan kwijt en dader blijft ongestraft". Over de rol van de FNV-bonden bij de ondersteuning van haar zwarte leden op de werkvloer, viel tijdens het seminar weinig goeds te horen.

Bespreken van de resultaten
De resultaten van het onderzoek waren buitengewoon herkenbaar voor de deelnemers en de roep om een grootschaliger vervolgonderzoek was dan ook groot. Benadrukt werd dat racisme op de werkplek een enorme impact heeft op het persoonlijke leven en met name de gezondheid van de slachtoffers. Een ander punt wat naar voren kwam, was het feit dat het steeds witte mensen zijn die bepalen wat discriminatie en racisme inhoudt en in de meeste gevallen bepalen of een klacht terecht is en wat er verder mee gebeurt. Verder vonden de niet-vakbondsleden het onbegrijpelijk dat de FNV-bonden zo weinig effectieve steun bieden aan leden die slachtoffer op de werkvloer zijn geworden: "Waarvoor betaal je dan jarenlang je contributie?"

Moeizame relatie EARN en FNV
EARN heeft jarenlang geprobeerd om een constructieve samenwerking met de FNV Vakcentrale en de FNV-bonden op gang te brengen. Dit heeft echter nooit tot iets geleid vanwege het verschil in visie over de wijze waarop racisme en discriminatie moet worden aangepakt. EARN wordt binnen de FNV als lastig gezien: een groep kaderleden die blijft hameren op de verantwoordelijkheid van de bonden en geen genoegen neemt met een van bovenaf opgelegd beleid. De bonden hebben volgens EARN te weinig besef van wat racisme inhoudt en hoe verstrekkend de gevolgen kunnen zijn.

De FNV Vakcentrale was in de beginfase een van de betrokken partners bij het onderzoek "Gediscrimineerd op de werkvloer en dan ...?". Ze heeft zich echter teruggetrokken. De cases van de slachtoffers werden afgedaan als niks met racisme te maken hebbend. Dit terwijl de voorzitter van de Landelijke Vereniging Antidiscriminatiebureaus bij de uitreiking van het rapport de beschreven gevallen misselijkmakend noemde.

De impasse doorbreken
Tijdens het seminar werd ook naar oplossingen gezocht. Ondanks de uitkomsten van het onderzoek vindt EARN het toch belangrijk om klachten te melden zodat duidelijk wordt hoe wijdverbreid het probleem is. Aangifte doen bij de politie over racisme op de werkplek is bijvoorbeeld een nog weinig bekende weg. Geconcludeerd werd dat werknemers assertiever moeten worden: aangeven waar je niet van gediend bent, geen genoegen nemen met een afwijzing. Ook zouden zwarte werknemers meer moeten samenwerken, zich laten adviseren en zich mobiliseren.

FNV Bondgenoten heeft tijdens de presentatie van het onderzoek "Gediscrimineerd op de werkvloer en dan ...?" op 10 mei jl. toegezegd met EARN en het Landelijk Bureau ter bestrijding van Rassendiscriminatie (LBR) om tafel te willen gaan zitten.

Racisme: incident of structureel?
EARN-coördinator Kenneth Cuvalay: "Wanneer alle dertig deelnemers aan het seminar minstens vier gevallen kennen waarin het slecht afloopt met mensen die klagen over racisme op de werkplek, dan moeten dat in heel Nederland minstens duizenden gevallen zijn; daarom is een grootschalig vervolgonderzoek belangrijk. Duizenden slachtoffers van racisme betekent minstens zoveel daders. Het taboe dat racisme op de werkvloer incidenteel voorkomt moet doorbroken worden. De maatschappij is van racisme doordrongen en dat wordt veelal nog ontkend.

EARN gaat zich vanaf nu meer richten op het mobiliseren van de zwarte en migrantenwerknemers, los van het eeuwige overleg binnen de bondsstructuren. Als de bonden ons niet willen helpen, prima, dan zoeken we andere wegen. De aanwezigheid en steun van zowel onze Europese partners als de Nederlandse deelnemers aan het seminar hebben het heel duidelijk gemaakt: EARN is 'here to stay'."

bron:EARN