In de eerste drie weken sinds de invoering van de nieuwe reisregels werden in de treinen van NS maar liefst 40% minder reizigers zonder kaartje aangetroffen.
Momenteel treffen de conducteurs van NS per dag nog tussen de 1000 en 2000 reizigers zonder kaartje. Dat is zo'n 40% minder dan và³à³r 1 oktober.

Blijkbaar kopen veel 'calculerende' zwartrijders nu wà¨l vooraf een kaartje. Dat was de belangrijkste doelstelling van de invoering van het nieuwe boetebeleid. Van de reizigers die in eerste instantie een boete krijgen opgelegd, komt 15 tot 20% in aanmerking voor kwijtschelding. Daarvan gaat het in de helft van de gevallen om vaste klanten die hun abonnement niet bij zich hebben. Circa een kwart (50 tot 100 reizigers per dag) kon geen kaartje kopen door een storing aan een van de1200 kaartautomaten. Nog eens 50 tot 100 reizigers per dag hoeven om een andere reden geen boete te betalen. De inzet van de 'back-upteams' die uit voorzorg aanwezig waren op 51 stations om de conducteurs te ondersteunen, kon voor een groot deel worden beëindigd. Op 14 stations zijn nu nog back-upteams aanwezig. Er was in het begin een lichte stijging van verbale agressie tegen NS-medewerkers, maar geen toename van ernstige incidenten. De extra capaciteit die voor het beantwoorden van telefoontjes bij NS Klantenservice paraat stond, is niet nodig gebleken. De doelstelling van NS was om binnen enkele maanden na invoering van de nieuwe reisregels 20% minder zwartrijders in de treinen aan te treffen. Het ziet er naar uit dat deze doelstelling al snel overtroffen wordt. Alle inspanningen van NS zijn nu gericht op handhaving van de nieuwe regels en op het terugdringen van de agressie.

bron:NS