Minister Peijs van Verkeer en Waterstaat verhoogt met ingang van 1
januari 2005 de boete voor zwartrijden in het openbaar vervoer van 27
naar 35 euro bovenop de ritprijs. Ook de administratiekosten gaan
omhoog, namelijk van 6,50 naar 10 euro. Het bestrijden van zwartrijden
is à©à©n van de acties uit het Aanvalsplan Sociale Veiligheid in het
openbaar vervoer.

Zwartrijden heeft een sterk negatieve invloed op de sociale veiligheid
in het openbaar vervoer. Ongeveer 60% van de incidenten tegen het
rijdend en controlerend personeel staat in direct verband met
zwartrijden. Daarnaast wordt zwartrijden door betalende reizigers als
onrechtvaardig en onprettig ervaren en leidt het tot inkomstenderving
voor de vervoerbedrijven.

De belangrijkste reden voor de verhoging van de boete is om calculerend
gedrag van reizigers die zwartrijden te ontmoedigen. Het bedrag van 27
euro is voor het laatst begin jaren '90 verhoogd (van fl. 45 naar fl.
60). Bij de vaststelling van de nieuwe bedragen is er ook rekening mee
gehouden dat de afgelopen 20 jaar geen inflatiecorrectie toegepast is.
Bovendien verkrijgt men door middel van deze verhoging een betere
aansluiting met de kaarttarieven die de afgelopen jaren wà©l zijn
verhoogd.

De verhoging van de boetebedragen voor zwartrijden past binnen de
maatregelen uit het Aanvalsplan Sociale Veiligheid. Het Aanvalsplan
bevat maatregelen in het openbaar vervoer gericht op zowel preventie
als op handhaving en vervolging hiervan.

Bron: Ministerie van Verkeer en Waterstaat