Het zwemseizoen breekt weer aan. Dit betekent dat de provincie, net als ieder jaar, actuele informatie over de zwemwaterkwaliteit verstrekt. Vanaf 1 mei is de provinciale zwemwaterwebsite in de lucht en de zwemwatertelefoon bemand. Bij de 110 officiële zwemlocaties, die regelmatig door de waterkwaliteitsbeheerders en de provinciale inspecteurs worden gecontroleerd, staan herkenbare borden. Er is ook een nieuwe zwemwaterfolder met algemene informatie en adviezen. Tevens is dit zwemseizoen een informatieve film op de website van de provincie te zien.

Het zwemseizoen duurt van 1 mei tot eind september. Als de waterkwaliteit of de aanwezigheid van bijvoorbeeld blauwwieren daartoe aanleiding geeft, neemt de provincie maatregelen. Dat kan een negatief zwemadvies of zelfs een zwemverbod zijn. Geldt er voor een zwemlocatie een maatregel, dan staat bij die locatie ook een ander bord dan het gebruikelijke informatiebord. Daaronder hangt bovendien een informatiekastje met daarin een toelichting over de reden van de maatregel.

Internet en zwemwatertelefoonOp verschillende manieren kan informatie worden verkregen. Via www.zuid-holland.nl/service/zwemwater biedt de provincie naast actuele informatie ook informatie per zwemlocatie, de kaart met de 110 zwemlocaties, algemene informatie en adviezen. Een e-mail sturen met een vraag over de zwemwaterkwaliteit kan via [email protected]. Antwoord volgt dan zo spoedig mogelijk. De zwemwatertelefoon (070 441 75 50) is tussen 8.30 en 16.30 uur te bellen voor vragen en het melden van gezondheidsklachten. Buiten kantooruren draait een informatiebandje.

Zwemwaterfolder 2004De gratis zwemwaterfolder ligt onder andere bij de VVV's, gemeentehuizen en bibliotheken. De zwemwaterfolder is ook verkrijgbaar bij de afdeling Communicatie van de provincie Zuid-Holland, telefoon 070 441 66 22.

bron:Provincie Zuid-Holland

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular