De Zwitserse rechter heeft de Nederlandse
eis aan Artsen zonder Grenzen tot terugbetaling van 770.000 euro
afgewezen. Volgens de regering gaat het om terugbetaling van een
voorschot voor de vrijlating van Arjan Erkel. De rechter wees ook
de eis van Artsen zonder Grenzen (AZG) af tot terugbetaling van
230.000 euro.Arjan Erkel was werknemer van de Zwitserse afdeling
van AZG. Hij werd in 2002 ontvoerd in de Russische deelrepubliek
Dagestan en kwam in 2004 vrij.

Het ministerie van BZ had een voorschot
verstrekt aan AZG voor de vrijlating van Erkel. Volgens het
ministerie kwam Artsen zonder Grenzen de belofte niet na om het
voorschot terug te betalen.Daarop daagde het ministerie de
Zwitserse afdeling van AZG op 27 juli 2004 in Geneve voor een
Zwitserse rechter.

Losgeld

De Nederlandse regering betreurt de
uitspraak van de Zwitserse rechter en blijft van mening dat het
hier om terugbetaling van een voorschot gaat. Het Nederlandse
standpunt blijft dat niet met ontvoerders wordt onderhandeld en dat
nooit losgeld wordt betaald.

Het ministerie zal de uitspraak nauwkeurig
bestuderen en zich beraden op hoger beroep. Daarbij wordt gekeken
naar de gevolgen die deze uitspraak kan hebben voor de Nederlandse
dienstverlening en bemiddeling bij eventuele gelijksoortige zaken
in de toekomst. Hierbij speelt ook de vraag in hoeverre deze
uitspraak, die op Zwitsers recht is gebaseerd, van bredere
toepassing kan zijn.

Bron:BZ