Zwolle heeft er een mediator bij: Bert IJzerman. Mediation is bedoeld voor mensen met een conflict en hulp nodig hebben bij het oplossen daarvan. Op de werkvloer is mediation een middel om bijvoorbeeld werknemers en werkgevers te ondersteunen bij een conflict dat de werksfeer of de productie beïnvloedt. Het gaat om een klein aantal gesprekken waarbij de mediator tracht alle conflictpunten op tafel te krijgen. Hierdoor ontstaat inzicht en is er ruimte om te praten over een oplossing. IJzerman: à¢â‚¬Å“Ieder mens wil leven in harmonie en met respect voor elkaar. Het is niet nodig dat een conflict eindigt bij de rechter. Met mediation bespaar je als ondernemer en werkgever niet alleen geld, maar ook tijd en energie.à¢â‚¬

à¢â‚¬Å“Niet iedereen heeft de behoefte om een geschil voor de rechter uit te vechten,à¢â‚¬ zegt IJzerman. à¢â‚¬Å“Veel mensen willen graag een uitkomst voor onenigheid die de voortgang van de relatie in de weg staat. Er moet vaak eerst nieuw vertrouwen ontstaan.à¢â‚¬ Daar waar een juridische procedure vaak jaren kan duren, kan een succesvol mediation traject slechts een aantal weken beslaan.

Een mediator kan als neutrale persoon een meerwaarde bieden. De mediator is niet emotioneel betrokken in het proces waar de emoties vaak hoog oplopen. Bert IJzerman wil begrijpen wat er echt speelt in een conflict. Het is echter niet de mediator die bepaalt wat de juiste oplossing is, het zijn juist de betrokken partijen die dit voor zichzelf beslissen. à¢â‚¬Å“De oplossing ontstaat in gezamenlijkheidà¢â‚¬, aldus IJzerman.

Voor meer informatie bezoekt u de website: www.mediationbertijzerman.nl