De spil in de organisatie

Over de behoefte aan vaardigheidsontwikkeling bij operationeel(´middle´) managers. Hans Streng is directeur en oprichter van Streng, Dijkerman & Partners. Streng heeft sinds 1995 meer dan 2500 zogenoemde middle managers opgeleid en kan ongetwijfeld de eerste prangende...

Het selectiegesprek

Dit artikel gaat over het selectiegesprek. Dat is een gesprek dat je als selecteur (manager, medewerker of p&o-er) voert met een sollicitant die voor een vacante functie in aanmerking wil komen. We behandelen de voornaamste aandachtspunten die je als selecteur in acht...

Zet eens een andere bril op

Ieder mens kijkt door zijn eigen unieke ´bril´ naar zijn omgeving, jij dus ook. Die bril is eigenlijk een soort filter, hij laat voornamelijk die informatie door waarvoor je openstaat. Het filter wordt grotendeels bepaald door je overtuigingen (waarheden) (zie het...