Waterschapsverkiezingen, 13 tot 25 november 2008

Waarom een stem op Joseph Kuijpers? U wordt opgeroepen op Joseph Kuijpers te stemmen, omdat hij zich al een leven lang inzet voor een beter en meer duurzaam waterbeheer. Sinds zijn vroegste jeugd werd Joseph al geïntrigeerd door het water. Vaak trof je hem bij de beek...

Effectief functioneren in een managementteam

Het verhogen van de effectiviteit en efficiency van managers door middel van management trainingen is een ´hot issue´ waar bedrijven graag gebruik van maken. Het belang van vakinhoudelijke zaken neemt af en er wordt steeds vaker een beroep gedaan op communicatieve...