(Persbericht) Volgend jaar wordt de WUL ingevoerd. Staat voor Wet Uniformering Loonheffing. Kortweg wordt er straks in 2012 geen onderscheid meer gemaakt in grondslagen. Alle premies en loonheffingen worden dan berekend over 1 grondslag. Dat heeft zo zijn eigenaardige consequenties. De belangrijkste is wel dat de bijtelling Auto van de Zaak straks ook meetelt in de grondslag voor de berekening van de werknemersverzekeringen. En dus wordt het totaalbedrag aan premies werknemersverzekeringen hoger. En die worden betaald door de werkgever en dus wordt voor de werkgever de auto van de zaak duurder. Zie LogiSal voor meer informatie. www.logisal.nl