Salarisstrook op mobiel

U kunt door middel van Dropbox uw salarisstroken geheel gratis digitaal aan uw medewerkers verstrekken. Een Dropbox account van 2 gigabyte is geheel gratis. U maakt in uw Dropbox een directory voor salarisspecificaties. Hierin maakt u (sub)mappen voor alle werknemers...

Premiekorting 50+ gewijzigd????

De werkgever geniet een premiekorting voor een 50-plusser die in dienst komt vanaf een uitkering. Deze premiekorting mag maximaal 3 jaar duren. Dit wordt in het handboek loonheffing behandeld in 5.8.1. Opeens is in het handboek Loonheffing 2012 daaraan toegevoegd: en...

AOW-leeftijd defintief

Per 1 januari 2013 gaat de AOW-leeftijd definitief omhoog. Een meerderheid van de Eerste Kamer stemde hiermee in. Klik hier voor meer informatie over de AOW-leeftijd en hoeveel de verhoging in maanden per jaar is.

WUL uitgesteld?

(Persbericht) De staatssecretaris van Financien heeft de kamer geadviseerd de WUL uit te stellen tot 2013. Reden is dat per 1 januari 2012 ook het Nieuwe Toeslagen Systeem zal worden ingevoerd. Dit nieuwe systeem heeft gevolgen voor ongeveer 700.000...

Auto van de zaak duurder

(Persbericht) Volgend jaar wordt de WUL ingevoerd. Staat voor Wet Uniformering Loonheffing. Kortweg wordt er straks in 2012 geen onderscheid meer gemaakt in grondslagen. Alle premies en loonheffingen worden dan berekend over 1 grondslag. Dat heeft zo zijn eigenaardige...