(Persbericht) Werknemer niet bewust van sterke positie arbeidsmarkt

Zaltbommel, 27 juni 2011 Bedrijven hebben nog geen angst voor de war for talent. Bijna 80 procent van de werkgevers denkt niet dat hun werknemers zullen overstappen naar een andere organisatie. Ruim 60 procent van deze groep verwacht echter wel dat er meer zal worden onderhandeld over salaris en arbeidsvoorwaarden. Dit blijkt uit online onderzoek van ISBW Opleiding en Training, onderdeel van de Schouten & Nelissen Groep. Ruim tweederde van de ondervraagden geeft aan geen extra maatregelen te hebben genomen om werknemers aan de organisatie te binden. Tegelijkertijd is bijna de helft van de werknemers zich niet bewust van de sterker wordende positie. Slechts 30 procent geeft aan te willen profiteren van de sterkere positie op de arbeidsmarkt.

Ondanks dat bedrijven niet vrezen voor het uitstromen van werknemers, bereiden zij zich wel goed voor. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat bijna driekwart van de organisaties de talenten van hun werknemers in kaart wil brengen gezien de war for talent. 20 procent van de bedrijven heeft dit al gerealiseerd. Ook het aantrekken van nieuw talent staat hoog op de agenda van de werkgevers; ruim tweederde is hier mee bezig.

Else Slegers, algemeen directeur van ISBW: à¢â‚¬Å“De resultaten van onze online enquàªte zijn opvallend te noemen. Organisaties hebben het vertrouwen dat werknemers blijven. De werknemer lijkt zich niet of nauwelijks bewust van zijn sterke positie op de arbeidsmarkt. Slechts een klein aantal wil van de war for talent profiteren. Toch zal de strijd om het talent losbarsten en zullen bedrijven dit gevecht vroeg of laat aangaan. Focus op talenten is het credo, zowel voor werkgevers als werknemers. Werknemers zouden hun talent veel beter kunnen benutten. Door hierin te investeren kunnen zij hun positie nog sterker maken, bijvoorbeeld middels een EVC-traject. Bovendien zouden werkgevers overzicht moeten hebben van het talent in hun organisatie, om te weten welke talenten ze missen en nodig hebben voor ze zich in de strijd kunnen mengen.à¢â‚¬

--------------------
Noot voor de redactie: Het online onderzoek is uitgevoerd onder 147 HR-professionals en 127 cursisten van ISBW.

Over ISBW
ISBW Opleiding & Training biedt ruim 250 praktijkgerichte opleidingen en trainingen op MBO-, HBO- en Post-HBO-niveau. Het aanbod van ISBW varieert van trainingsprogramma‘˜s van à©à©n dag tot opleidingen van enkele jaren. ISBW is al 80 jaar dà© autoriteit in opleidingen en trainingen voor mensen die verder willen komen in hun huidige of toekomstige werk. Door een persoonlijke benadering staan bij ISBW de mensen altijd centraal. Daarnaast biedt ISBW met de inzet van ervaren docenten uit de bedrijfspraktijk en de unieke Personal Performance Methode® garanties voor opleidingsrendement. Doordat deelnemers tijdens hun opleiding of training aan de slag gaan met een businesscase uit hun eigen organisatie, kunnen zij de opgedane kennis direct toetsen aan de praktijk en toepassen in de eigen werksituatie. Onderzoek laat zien dat ten minste tachtig procent van deze businesscases ook echt in de organisatie wordt toegepast. ISBW Opleiding & Training is onderdeel van de Schouten & Nelissen Groep. Het hoofdkantoor is gevestigd in Zaltbommel. Meer informatie is te vinden op www.isbw.nl.

Meer informatie
Marcommit PR
Femke Jansen
[email protected]
035-582 27 30