(Persbericht) Meerderheid leidinggevenden vindt beoordelingsgesprek nuttig en leerzaam voor werknemer

Zaltbommel, 13 december 2010 29 procent van de werknemers is ontevreden over het jaarlijkse beoordelingsgesprek. Dit blijkt uit onderzoek van ISBW, specialist in praktijkgerichte opleidingen en trainingen, onder werknemers en leidinggevenden. Uit ditzelfde onderzoek blijkt dat 94 procent van de leidinggevenden denkt dat de werknemers de beoordelingsgesprekken ervaren als nuttig en leerzaam. 25 procent van de werknemers geeft daarnaast aan dat tijdens een beoordelingsgesprek geen concrete actieplannen worden ontwikkeld. Ook eenderde van de leidinggevenden geeft aan het moeilijk te vinden om informatie uit het beoordelingsgesprek om te zetten naar concrete acties.

Uit dit onderzoek blijkt tevens dat 95 procent van de leidinggevenden zegt voldoende inzicht te hebben in de competenties en doelstellingen van de werknemers, terwijl 23 procent van de werknemers hier anders over denkt en aangeeft dat de leidinggevende geen inzicht heeft in zijn of haar competenties en doelstellingen.

à¢â‚¬Å“Het is opvallend om te zien dat leidinggevenden en werknemers een ander beeld hebben van het beoordelingsgesprekà¢â‚¬, zegt Else Slegers, Algemeen Directeur van ISBW. à¢â‚¬Å“We zien in de praktijk dat werkgevers en -nemers vaak niet met hetzelfde verwachtingspatroon het beoordelingsgesprek in stappen. Dit leidt uiteindelijk tot ontevredenheid bij à©à©n van de partijen. Voor leidinggevenden zijn er diverse trainingen ontwikkeld waarin aandacht wordt besteed aan dit probleem. De invoering van een systeem voor personeelsbeoordelings- en functioneringsgesprekken biedt hierin bijvoorbeeld uitkomst. Beide partijen weten hierdoor wat er van het gesprek wordt verwacht en door een duidelijke structuur wordt het eenvoudiger de input uit de gesprekken om te zetten in concrete acties. En daar hebben zowel de werknemers als de leidinggevenden profijt van.à¢â‚¬

--------------------------

Over ISBW
ISBW Opleiding & Training biedt ruim 250 praktijkgerichte opleidingen en trainingen op MBO-, HBO- en Post-HBO-niveau. Het aanbod van ISBW varieert van trainingsprogramma‘˜s van à©à©n dag tot opleidingen van enkele jaren. ISBW is al bijna 80 jaar dà© autoriteit in opleidingen en trainingen voor mensen die verder willen komen in hun huidige of toekomstige werk. Door een persoonlijke benadering staan bij ISBW de mensen altijd centraal. Daarnaast biedt ISBW met de inzet van ervaren docenten uit de bedrijfspraktijk en de unieke Personal Performance Methode® garanties voor opleidingsrendement. Doordat deelnemers tijdens hun opleiding of training aan de slag gaan met een businesscase uit hun eigen organisatie, kunnen zij de opgedane kennis direct toetsen aan de praktijk en toepassen in de eigen werksituatie. Onderzoek laat zien dat tenminste tachtig procent van deze businesscases ook echt in de organisatie wordt toegepast. ISBW Opleiding & Training is een onderdeel van de Schouten & Nelissen Groep. Het hoofdkantoor is gevestigd in Zaltbommel. Meer informatie is te vinden op www.isbw.nl.

Meer informatie
Marcommit PR
Femke Jansen
[email protected]
035-582 27 30