Uit een recent gehouden enquàªte onder bezoekers van diverse financiële sites blijkt dat consumenten steeds behoedzamer worden om een lening af te sluiten en zich steeds beter oriënteren op het internet. Van alle respondenten geeft 85% aan dat ze een hogere rente verwachten en een scherpe acceptatiecriteria.

De respondenten, welke opzoek waren naar een lening, zagen het aangaan van een lening vaak als noodzakelijk terwijl de bestedingsdoelen erg wisselend waren. Zo was 25% van plan met de lening een auto (gedeeltelijk) te financieren en 20% om een bestaande lening over te sluiten.

In vergelijking met uitkomsten van vorig jaar blijken consumenten veel terughoudender, zo is het bedrag wat men wilt lenen ruim afgenomen met 5% van gemiddeld 20.000 euro naar 18.750 euro. Het voornaamste doel van de lening is algemener geworden; meer bestedingsruimte, deels ter voorkoming van roodstand bij de bank of bijvoorbeeld een verbouwing. Vorig jaar werd er nog door 15% van de respondenten aangegeven dat men geld wilde lenen voor de komende feestdagen, nu is minder dan 5% van alle ondervraagden voornemens een lening hiervoor te gebruiken.

Nico Peters, specialist bij Lening & Geld Lenen (www.lening-geld-lenen.nl), is niet verrast door de uitkomsten van de Nationale Leenenquàªte maar wel opgelucht. à¢â‚¬Å“Naar aanleiding van onze enquàªte van vorig jaar concludeerden we dat consumenten voor bijna alles wel een lening wilden afsluiten, het beeld wat we nu zien is dat consumenten allereerst meer de tijd nemen om zich te verdiepen in de materie. Pas na deze oriënterende fase worden enkele offertes opgevraagd waarbij consumenten uitgebreider stilstaan bij de maandelijkse lasten à©n of maandlasten ook daadwerkelijk draagbaar zijn. Vaak hebben de consumenten nu zelfs al een idee wat de maandlasten gaan worden door eigen berekeningen, vorig jaar waren deze maandelijkse lasten voor velen nog een groot vraagteken.à¢â‚¬ Vooral dit laatste ziet Peters als een positief signaal; consumenten doen niet alleen mà©à©r onderzoek alvorens ze een lening afsluiten, maar ze staan ook langer stil bij de belangrijkste vraag of ze de lasten van een lening wel kunnen dragen.

Ook signaleert Peters een toename aan het bezoek van financiële sites met als meest recente piek de vele consumenten welke opzoek waren naar meer informatie omtrent hun afgesloten lening of hypotheek bij de DSB Bank. Ook sites waarop consumenten ervaringen over financiële instellingen kunnen achterlaten hebben de bezoekersaantallen flink zien toenemen. Een woordvoerder van vergelijkingssite Start 1-2 laat desgevraagd weten dat consumenten vooral opzoek zijn naar ervaringen over hypotheken en leningen via banken en tussenpersonen, de merken van de DSB Bank konden de afgelopen maanden op aanzienlijk meer aandacht rekenen.

Op de vraag waarom de consument dan echt behoedzamer is geworden is volgens Peters geen eensluidend antwoord te geven, zo lijkt de campagne van de AFM (Let op, geld lenen kost geld!) zijn vruchten af te werpen, houden consumenten hun inkomsten en uitgaven scherper in de gaten, maar ook de huidige berichtgeving over koopsompolissen en stijgende werkloosheid zullen hun effect hebben gehad.

In totaal hebben 875 consumenten in de leeftijd van 21 tot 55 jaar in Nederland meegewerkt aan de Nationale Leenenquàªte welke jaarlijks wordt uitgevoerd in opdracht van het onafhankelijke financiële platform www.lening-geld-lenen.nl