Consument steeds behoedzamer voor lening

Uit een recent gehouden enquàªte onder bezoekers van diverse financiële sites blijkt dat consumenten steeds behoedzamer worden om een lening af te sluiten en zich steeds beter oriënteren op het internet. Van alle respondenten geeft 85% aan dat ze een hogere rente...