Onderzoeksbureau Foodinc. (Research, Advice & Sales binnen foodservice) heeft vorige maand de eerste editie van het FoodServicePeil binnen de Instellingenmarkt gepresenteerd. Deze uitgave van FoodServicePeil is een betrouwbaar, continu, online onderzoek gericht op foodservice binnen Instellingen en wordt uitgevoerd in samenwerking met Het Nederlands Kokspanel.
Net als de andere uitgaven is FoodServicePeil instellingen van start gegaan met een algemene editie. Deze editie verschaft de nodige ´basiskennis‘˜ over onderwerpen als het bereiden van maaltijden, kooksystemen, dieet en maaltijdverstrekking.

Aan het onderzoek nemen meer dan 250 instellingskoks, hoofd keukens en hoofden voeding deel. Zij zijn werkzaam in verpleeghuizen, verzorgingshuizen, gehandicaptenzorg, thuiszorg, ziekenhuis ofwel een combinatie hiervan. Zes keer per jaar wordt door middel van een online vragenlijst naar hun professionele mening en inzicht gevraagd. Na de eerste algemene editie zullen in de loop van dit jaar nog 5 edities van het FoodServicePeil verschijnen. Deze gaan dieper in op de relevante onderwerpen uit de foodservice in Instellingen zoals de broodmaaltijd, de warme maaltijd en gezondheidstrends. Met de informatie die hiermee boven water komt wordt een nieuw licht geschenen op foodservice in Instellingen.

Uit het onderzoek blijkt dat de instellingenmarkt goed is voor 135 miljoen warme maaltijden per jaar. 85% hiervan wordt in een keuken binnen de instelling geproduceerd, 15% wordt kant-en-klaar aangeleverd. Instellingen voor gehandicapten maken het meest gebruik van kant-en-klaar maaltijden, ziekenhuizen en serviceflats vrijwel nooit.

Verder zijn warme maaltijden het meest kostbaar, met name als er gekookt wordt met een gekoppeld kooksysteem. In het merendeel van de instellingen wordt de warme maaltijd tussen de middag geserveerd, in 76% van de Instellingen bestaat een warme maaltijd uit drie gangen.
Verpleeghuizen serveren de duurste warme maaltijd, verpleeg- en verzorging combinaties juist de goedkoopste. Medio augustus 2010 zal de vierde editie van het FoodServicePeil verschijnen, met als onderwerp Hoofdgerechten. Wellicht kan op basis hiervan het prijsverschil in warme maaltijden verklaard worden.

De eerstvolgende editie van het FoodServicePeil staat in het teken van Broodmaaltijden. De instellingskoks, hoofd keukens en hoofden voeding wordt onder meer gevraagd naar hun broodassortiment en serveermomenten. Ook wordt er alvast enige aandacht besteed aan trends.
Foodinc. verwacht weer hetzelfde enthousiasme te ervaren onder de deelnemers.

Het continue karakter van het FoodServicePeil zorgt ervoor dat trends binnen de markt inzichtelijk worden. Met het oog op de toekomst biedt deze frisse kijk op foodservice in Instellingen mogelijkheid tot ontwikkeling.