De werkgever geniet een premiekorting voor een 50-plusser die in dienst komt vanaf een uitkering. Deze premiekorting mag maximaal 3 jaar duren.
Dit wordt in het handboek loonheffing behandeld in 5.8.1. Opeens is in het handboek Loonheffing 2012 daaraan toegevoegd: en uiterlijk totdat uw werknemer 65 jaar wordt. Dit is nieuw. In eerdere jaren stond deze tekst hier niet. En dit blijkt ook niet uit de wettekst voor zover wij de laatste hebben. In de wet wordt limitatief opgesomd wanneer dit niet van toepassing is en de grens van 65 jaar staat daar niet bij. U zult denken: dat komt toch niet voor, maar dan heeft u het mis. Het komt nu al voor en zal in de komende jaren vaker voor gaan komen. Wij hebben vragen gesteld aan de belastingdienst en houden u op de hoogte.