(Persbericht) Met LogiSal is het nu ook mogelijk om boekingen te wijzigen.
Daarbij worden de oorspronkelijke variabelen getoond en kunt u volstaan met het wijzigen/toevoegen van de gewenste emolumenten.
LogiSal was al compleet maar is met deze nieuwe toepassing voor flexibeler geworden voor de salarisadministrateur die te maken krijgt met wijzigingen achteraf.
Zie www.logisal.nl menu LogiSal > Mogelijkheden voor alles wat u met LogiSal kunt doen.