Uit onderzoek blijkt dat steeds meer jonge gezinnen de weg hebben gevonden naar een woning net over de grens in Duitsland. De reden voor deze exodus ligt in het feit dat er bij onze oosterburen een veel groter aanbod van betaalbare huizen is. De prijzen zijn aanzienlijk lager dan in Nederland, waardoor men met minder geld grotere huizen kan kopen dan in Nederland.Een woordvoerder van http://www.grenswoningen.nl een der grootste aanbieders op internet van objecten net over de grens, vertelt: à¢â‚¬Å“Vanaf de lente kregen we steeds meer informatie verzoeken van jonge gezinnen en starters. Niet alleen werd er informatie gevraagd over het aangebodene, maar vooral ook over hoe en wat met schoolgaande kinderen. Enige van onze medewerkers hebben zelf voor jaren geleden de stap naar Duitsland gemaakt en spreken uit eigen ervaring wat betreft schoolgaande kinderenà¢â‚¬.

In het verleden bleven kinderen gewoon naar een Nederlandse school gaan, omdat meestal een grenswoning werd aangekocht vlak aan de Nederlandse grens en was het geen omweg om de kinderen voordat men ging werken even op school af te zetten. Tegenwoordig woont men steeds verder van de grens en is het even op school afzetten wel een probleem. Mede hierdoor gaan steeds meer kinderen van grensgangers naar een Duitse school in de omgeving waar men woont. Dit heeft als grootste voordeel dat zij tweetalig worden opgevoed. Op school wordt Duits gesproken, zodat de kinderen Duits leren zonder ´Nederlands accent´ en thuis wordt veelal Nederlands gesproken, zodat de ouders er zelf over kunnen waken dat hun kinderen de Nederlandse taal ook goed leren.

Het Duitse onderwijs is in opbouw bijna te vergelijken met het Nederlandse onderwijssysteem.
Peuters mogen vanaf 2 of 3 jaar naar de à¢â‚¬Å“Kindergartenà¢â‚¬/kinderopvang, net als vroeger in Nederland de kleuterschool. Vanaf 6 jaar worden kinderen leerplichtig en gaat men naar de à¢â‚¬Å“Grundschuleà¢â‚¬ te vergelijken met onze Basisonderwijs vanaf groep 3. In Nederland blijven kinderen tot 12 jaar op de basisschool. In Duitsland gaan ze na 4 jaar à¢â‚¬Å“Grundschule al naar het voortgezet onderwijs. De à¢â‚¬Å“Hauptschuleà¢â‚¬ (VMBO Mavo) of à¢â‚¬Å“Realschuleà¢â‚¬ (HAVO). Wanneer men hierna kiest om verder te leren gaat men naar het à¢â‚¬Å“Gymnasiumà¢â‚¬, à¢â‚¬Å“Berufsschuleà¢â‚¬ (MBO) of à¢â‚¬Å“Fachoberschuleà¢â‚¬ (HBO). Daarboven staan nog à¢â‚¬Å“Fachhochschulenà¢â‚¬ en à¢â‚¬Å“Università¤tenà¢â‚¬ ( Hogeschool en Universiteit).

Over het onderwijs in vergelijking met andere Europese landen is al heel wat geschreven. Universiteiten en Hogescholen in Duitsland worden al sinds jaar en dag als uitstekend tot uitmuntend betiteld in vergelijk met ander Europese landen. De andere scholen komen in vergelijking met Nederland iets zwakker naar voren. Vooral in het Basisonderwijs is er een groot verschil in niveau en opleiding. Nederlandse kinderen worden al vroeg geconfronteerd met het leren van vreemde taal, in Duitsland is dit zeker niet gebruikelijkà¢â‚¬.

De schoolkosten worden grotendeels gecompenseerd. Duitse ouders krijgen voor hun kinderen Kindergeld. Ook Nederlanders kunnen hier recht op hebben wat het kopen van een grenswoning in sommige gevallen nog aantrekkelijker maakt. Wanneer bijvoorbeeld de moeder van de kinderen niet werkt en voor de kinderen en het huishouden zorgt, heeft zij recht op Duits Kindergeld in plaats van de Nederlandse kinderbijslag. Dit bedrag kan oplopen van € 154 tot zelfs € 190 per maand per kind. Natuurlijk een zeer welkome financiële meevaller voor de meeste gezinnen. Wanneer er Nederlands inkomen is dan geniet men ook nog gewoon van hypotheekrente aftrek in Nederland. Het wonen in een grenswoning biedt vele voordelen.

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular