Waar inhoud stopt en vorm begint

PersberichtIn een tijd waarin het steeds minder draait om de inhoud en steeds meer om de verpakking, zou je kunnen zeggen dat de Desktop Publisher (of DTP er) een gouden tijd zou beleven. Gelukkig valt dat wel mee. Gelukkig? Ja, gelukkig want het is de DTP'er die er...