Wat is online burgerparticipatie?

Online burgerparticipatie is de wijze waarop digitale communicatie middelen ingezet worden om de samenwerking tussen individu en overheid te faciliteren. Participatie gaat vaak over de mate waarop het individu oftewel de burger kan of mag à¢â‚¬Å“deelnemenà¢â‚¬ aan...