Het internet als onuitputtelijke bron van inkomsten:

Als je de dag van vandaag vraagt aan een ondernemer om een opsomming te maken van zijn immateriële activa, zal die even naar zijn balans kijken en in het beste geval antwoorden: goodwill, octrooien, patenten en ontwikkelingskosten. En dan vervolgd de ondernemer: het...

Het einde der e-mail

Een systeem dat we allemaal kennen en dagelijks wel tien, twintig, honderd keer bekijken, is bezig zijn stille aftocht te blazen. Binnen een 30 jaar gaan kinderen hun ouders de vraag stellen, dezelfde vraag die onze kinderen hadden over de langspeelplaat: à¢â‚¬Å“Wat...