Google en Terrorisme.

Na de vele mislukte terroristische samenzweringen van de laatste jaren in de Verenigde Staten, Engeland en Australie, gaat Al Qaeda haar taktiek waarschijnlijk drastisch veranderen, aldus Dick Detering. Dick Detering is Internet veiligheids expert en zoekmachine...