(Persbericht) De staatssecretaris van Financien heeft de kamer geadviseerd de WUL uit te stellen tot 2013. Reden is dat per 1 januari 2012 ook het Nieuwe Toeslagen Systeem zal worden ingevoerd. Dit nieuwe systeem heeft gevolgen voor ongeveer 700.000 toeslaggerechtigden. De WUL zorgt er o.a. voor dat het fiscale inkomen daalt, de Zvw vergoeding gaat immers in de WUL geen deel meer uitmaken van het fiscale loon. Die daling van het fiscale inkomen leidt er dan weer toe dat meer mensen in aanmerking kunnen komen voor een toeslag. Dit zijn ongewenste neveneffecten die beter in kaart gebracht kunnen worden als in 2012 eerst het nieuwe Toeslagen systeem ingevoerd is.

Er zijn meer aspecten aan de WUL die aandacht verdienen. Hiervoor heeft u al gelezen dat het fiscale loon daalt bij gelijkblijvend netto. Dat kan ook consequenties hebben voor het effect van de aftrek van hypotheekrenten. Het kan zijn dat het aftrekbare deel over een lagere schijf gaat waardoor de teruggaaf kleiner wordt.

Meer informatie op logisal.