Selecteer een pagina

NEDERLANDER VERWACHT MEER PENSIOEN DAN HIJ KRIJGT

Uit onderzoek van de VU naar het niveau van het ouderdomspensioen in verschillende pensioenregelingen, blijkt dat de algemeen aanvaarde norm van zeventig procent van het laatst verdiende salaris meer uitzondering dan regel is. Zelfs als iemand veertig jaar deelneemt...

AEGON BANK START ´GRIP OP MIJN KNIP´ CAMPAGNE

Door de toegenomen inflatie gaan veel Nederlanders bewuster om met geld. Inspelend op de behoefte van mensen om grip op hun knip te houden, start AEGON Bank morgen met een speciale campagne ´Grip op mijn knip´. De campagne moet Nederlanders helpen grip te houden op...

AEGON wijzigt zijn hypotheekrentes

In verband met ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt wijzigt AEGON met ingang van 22 augustus 2008 zijn hypotheekrentes. De variabele rentes (inclusief oriëntatierente en krediethypotheekrente) worden met 0,05% verhoogd. De rentes met een rentevastperiode van 2...