Steeds meer prive informatie op het internet.

(Persbericht) Amsterdam, zaterdag 10 oktober 2010- Men wordt zich er steeds meer van bewust dat het internet een verzamelbak is van informatie die oneindig lang te raadplegen blijft. Vaak beseft iemand dat pas als deze bijvoorbeeld een oude advertentie van jaren...